Anke over lagmannsrettens dom som følge av feil ved rettens sammensetning

Høyesteretts ankeutvalgs dom 8. februar 2017, HR-2017-286-U, (sak nr. 2017/187), sivil anke, anke over dom

Uloba – Independent Living Norge SA (advokat Torgeir Juliussen Finne) mot A (advokat Stine Louise Windingstad)

Dommere: Indreberg, Kallerud, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen