Ankenektelse i barnefordelingssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. januar 2017, HR-2017-35-U, (sak nr. 2017/35), sivil anke, anke over beslutning

A (advokat Fridtjof Piene Gundersen) mot B (advokat Robert Voldhuset)

Dommere: Tønder, Bårdsen, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen