Ankenektelse i sak om fast bosted etter barneloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. januar 2017, HR-2017-18-U, (sak nr. 2016/2341), sivil anke, anke over beslutning

A (advokat Christian Børve) mot B (advokat Allan Rognan)

Dommere: Tønder, Bårdsen, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen