Avvisning av anke på grunn av manglende rettslig interesse og partsevne

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. mars 2017, HR-2017-819-U, (sak nr. 2017/567), sivil sak, anke over kjennelse

A, Bs dødsbo (advokat Jens Otto Haugland) mot C (advokat Brage Nordgård)

Dommere: Normann, Ringnes, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen