Avvisning av anke i sak om rettslig overprøving av fylkesnemndas vedtak om bruk av tvang og makt etter helse- og omsorgstjenesteloven, fordi vedtakets virketid var utløst

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. september 2017, HR-2017-1844-U, (sak nr. 2017/1594), sivil sak, anke over kjennelse

A v/verge (advokat Håkon Sætre Rasmussen) mot X kommune (advokat Sverre Larhammer)

Dommere: Matningsdal, Normann, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen