Barnets rett til å uttale seg

Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse 19. oktober 2017, HR-2017-1996-U, (sak nr. 2017/1633), sivil sak, anke over kjennelse

A mot B

Dommere: Matningsdal, Bårdsen, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen