Dommerhabilitet ved tidligere befatning med saken

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. juli 2017, HR-2017-1504-U, (sak nr. 2017/1153), sivil sak, habilitet

A (advokat Olav Brun) mot Fjellhamar Park III AS, Fjellhamar Park IV AS og B (advokat Øyvind Kilstad)

Dommere: Utgård, Normann, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen