Dommerhabilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. august 2017, HR-2017-1625-U, (sak nr. 2017/1402), sivil sak, anke over beslutning

A mot Hordaland fylkeskommune (advokat Trond Hatland)

Dommere: Indreberg, Kallerud, Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen