Forberedende dommers kompetanse ved spørsmål om avvisning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 21. desember 2017, HR-2017-2442-U, (sak nr. 2017/1843), sivil sak, anke over kjennelse

Eva Henriksen m.fl. (advokat Trond Hatland) mot Bergen kommune (Kommuneadvokaten i Bergen v/advokat Roald Hopsnes)

Dommere: Tønder, Matheson, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen