Habiliteten til lagmannsrettens dommere når tidligere konstituert dommer er prosessfullmektig

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. mai 2017, HR-2017-995-U, (sak nr. 2017/842), sivil sak, habilitet

KLP Skadeforsikring AS (advokat Finn Eirik Winther) mot Grande Entreprenør AS (advokat Kjell Sagen Berg)

Dommere: Matheson, Falch, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen