Heving av ankesak som følge av bortfall av søksmålsinteressen

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12. januar 2017, HR-2017-85-U, (sak nr. 2016/2286), sivil anke, anke over beslutning

X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Jørgen Aas Eide) mot A (advokat Per Danielsen)

Dommere: Tønder, Endresen, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen