Kontradiksjon i sivil sak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 31. oktober 2017, HR-2017-2056-U, (sak nr. 2017/1721), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Tor Erlend Framstad) mot B (advokat Bjørn Carlberg)

Dommere: Webster, Bergsjø, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen