Bruk av to prosessfullmektiger for Høyesterett

Justitiarius Toril M. Øies beslutning 1. juni 2017, HR-2017-1080-F, (sak nr. 2017/445 og sak nr. 2017/474), sivli sak, anke over dom og kjennelse

X (advokat A, advokat B) mot Y (advokat C) (Rettslig medhjelper: advokat D)

Dommer: Toril M. Øie

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen