Omsorgsovertagelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. januar 2017, HR-2017-90-U, (sak nr. 2016/2407), sivil anke, anke over dom

A, B (advokat Per Danielsen) mot X kommune (advokat Gro Enochsen)

Dommere: Tønder, Bårdsen, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen