Opphevelse av sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. desember 2017, HR-2017-2317-U, (sak nr. 2017/1955), sivil sak, anke over dom

A (advokat Didrik Tønseth) mot B, C (advokat Beate Hamre)

Dopmmere: Tønder, Matheson, Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen