Opphørelse av lagmannsrettens ankenektelse på grunn av brudd på prinsippet om kontradiksjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. oktober 2017, HR-2017-1903-U, (sak nr. 2017/1592), sivil sak, anke over beslutning

Vidar Fagerheim (advokat Torsteinn J. Skanbo) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Yngve Skogrand)

Dommere: Bårdsen, Bergsjø, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen