Oppnevning av sakkyndige i pasientskadesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. mars 2017, HR-2017-547-U, (sak nr. 2016/2330), sivil sak, anke over kjennelse

A v/verge (advokat Mona Næverdal) mot Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Anita Bergh Ankarstrand)

Dommere: Utgård, Endresen, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen