Oppreisning til fornærmede ved domfellelse for voldtekt

Høyesteretts ankeutvalgs dom 22. desember 2017, HR-2017-2480-U, (sak nr. 2017/2141), sivil sak, anke over dom

A, B (advokat Kjetil Mjaaland) mot C (advokat Brynjar Nielsen Meling)

Dommere: Bergsjø, Arntzen, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen