Pålegg om utlevering av straffesaksdokumenter til bruk i sivile saker

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. oktober 2017, HR-2017-1872-U, (sak nr. 2017/1587), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Per Harald Gjerstad) mot B (advokat Snorre Torgrimsby)

Dommere: Webster, Bull, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen