Partsevne for vann- og kloakklag - tvisteloven § 2-1

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. juni 2017, HR-2017-1199-U, (sak nr. 2017/883), sivil sak, anke over kjennelse

Nedre Øse Vann og Kloakklag (advokat Aki Johannes Viitala) mot A,B,C,D,E (advokat Tor Johan Strand)

Dommere: Indreberg, Bårdsen, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen