Private beslagsforbud - gjeldsordningsloven § 6-2

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. desember 2017, HR-2017-2441-U, (sak nr. 2017/1792), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Birger Moxness) mot SG Finans AS, Santander Consumer Bank AS (advokat Torjus Hulbak)

Dommere: Bårdsen, Matheson, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen