Saksbehandling ved midlertidig avgjørelse i sak om samvær

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. desember 2017, Hr-2017-2388-U, (sak nr. 2017/2008), sivil, sak, anke over kjennelse, A (advokat Arvid Sjødin) mot B (advokat Heidi Kristin Åsvang)

Dommere: Matheson, Tønder, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen