Sikkerhetsstillelse etter §20-11 i patentsaker

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. november 2017, HR-2017-2119-U, (sak nr. 2017/1591), sivil sak, anke over kjennelse

Celltrion, Inc. (advokat Amund Brede Svendsen) mot Biogen, Inc. (advokat Are Stenvik) (Rettslig medhjelper: advokat Eirik Basmo Ellingsen)

Dommere: Webster, Bergsjø, Høgetveit Berg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen