Spørsmål om anke over tingrettens dom var avgitt i tide

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. mai 2017, HR-2017-979-U, (sak nr. 2017/726), sivil sak, anke over kjennelse

Are Mjelstad, Elisabeth Alm Mjelstad (advokat Ole B. Gundem) mot Oslo Bygg og Eiendom, Eiendom AS (advokat Arne Johan Almeland)

Dommere: Matheson, Falch, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen