Høyesterett - sivil

Avskjedigelse av major

Høyesteretts dom 22. desember 2017, HR-2017-2479-A, (sak nr. 2017/985), sivil sak, anke over dom A (advokat Tor Gresseth), Befalets Fellesorganisasjon (partshjelper) (advokat Tor Gresseth) mot Staten v/Forsvarsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Tonje Skjeie – til prøve)

Reintallsreduksjon

Høyesteretts dom  21. desember 2017,HR-2017-2428-A, (2017-981), sivil sak anke over dom Staten v/Landbruks- og matdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Stein-Erik Jahr Dahl – til prøve) Rettslig medhjelper: advokat Marius  Emberland) mot Jovsset Ante Iversen Sara (advokat Trond Pedersen Biti)

Regresskrav fra forsikringsselskap førte ikke frem

Høyesteretts dom 20. desember 2017, HR-2017-2414-A, (sak nr. 2017/1152), sivil sak, anke over dom. Møretrygd Gjensidige Forsikring (advokat Laila Marie Bendiksen – til prøve) mot Protector Forsikring ASA (advokat Jørgen Svartebekk)

Avskjæring av fremførbart underskudd i et aksjeselskap

Høyesteretts dom 20.desember 2017, HR-2017-2410-A, (sak nr. 2017/1042), sivil sak, anke over dom Armada Eiendom AS (advokat Steinar Nundal – til prøve) mot Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten  v/advokat Ole Kristian Rigland)

Sakshandsaming ved vedtak om familieinnvandring

Høyesteretts dom 14. desember 2017, HR-2017-2376-A, (sak nr. 2017/1114), sivil sak, anke over dom, Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Karl Otto Torheim) mot A (advokat Halvard Helle)

Spørsmål om innarbeidelse av farge som varemerke

Høyesteretts dom 11. desember 2017, HR-2017-2356-A, (sak nr. 2017/1062), sivil sak, anke over dom GlaxoSmithKline AS (advokat Ida Elisabeth Gjessing) mot Sandoz A/S, Novartis Norge AS (advokat Thomas Gaarder-Olsen)

Kortvarig tap av prostitusjonsinntekter har ikke erstatningsrettslig vern

Høyesteretts dom 8. desember 2017, HR-2017-2352-A, (sak nr. 2017/691), sivil sak, anke over dom  I. A m.fl. (advokat Karoline Henriksen) mot H m.fl. (advokat Øystein Storrvik, advokat Øyvind Sterri) II. H (advokat Storrvik) mot C m.fl. (advokat Karoline Henriksen) III. I (advokat Øyvind Sterri) mot B m.fl. (advokat Karoline Henriksen)   IV. J (advokat Øyvind Sterri) mot A m.fl. (advokat Karolin...

Beregning av bruksverdi etter ekspropriasjonserstatningslova § 6

Høyesteretts dom 5. desember 2017, HR-2017-2338-A, (sak nr. 2017/520), sivil sak, anke over overskjønn Oppland fylkeskommune (advokat Steinar Mageli)     mot    Tormod Gihle  Jens Ivar Fjellhaug  Egil Olstad  Kristian Fjørkenstad  Hanne Kari Wedøe Bakke  Ingvild Aarsby  Mads Ivar Aarsby  Dag Gjestvang  Ola Reinsby  Randi Olsby-Brenden  Paul Taraldsrud  Markus Fjørkenstad  Hans Hammerstad  Arnhi...

Om vedtak om veiprosjekt er ugyldig fordi det ikke ble foretatt konsekvensutredning

Høyesteretts dom 28. november 2017, HR-2017-2247-A, (sak nr. 2017/426), sivil sak, anke over dom, Reinøy reinbeitedistrikt Margareth Anni Hansen Herolf Andreas Hansen Audhild Helene Hansen Sigrunn Merete Hansen       (advokat Knut Helge Hurum) mot Troms fylkeskommune        (advokat Johan Fredrik Remmen v/regionvegkontoret             advokat Pål Martin Abell)

Spørsmål om ekspropriasjonsskjønn skal fremmes. Konsekvensutredning m.m

Høyesteretts dom 28. november 2017, HR-2017-2247-A, (sak nr. 2017/426), sivil sak, anke over dom Reinøy reinbeitedistrikt, Margareth Anni Hansen, Herolf Andreas Hansen, Audhild Helene Hansen, Sigrunn Merete Hansen (advokat Knut Helge Hurum) mot Troms fylkeskommune v/regionvegkontoret (advokat Johan Fredrik Remmen, advokat Pål Martin Abell)

Opphavsretten til filmbilen Il Tempo Gigante

Høyesteretts dom 15. november 2017, HR-2017-2165-A, (sak nr. 2017/542), sivil sak, anke over dom Kari og Kjell Aukrusts stiftelse - Aukruststiftelsen (advokat Are Stenvik)  Hunderfossen Familiepark AS (advokat Aslak Runde) mot Caprino Filmsenter AS (advokat Rune Ljostad, advokat Tage Brigt A.Skoghøy)

Gevinst ved salg av tomter fra en bygdeallmenning utløser ikke skatteplikt for allmenningen

Høyesteretts dom 9. november 2017, HR-2017-2125-A, (sak nr. 2017/832), sivil sak, anke over dom, I. Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Emberland) mot Lunner Almenning (advokat Jo Are Aamodt Brænden) II. Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Emberland) mot Brandbu og Tingelstad Almenning (advokat Jo Are Aamodt Brænden)

Reisebevis for flyktninger kan nektes utstedt ved tvil om identitet

Høyesteretts dom 31. oktober 2017, HR-2017-2078-A, (sak nr. 2017/670), sivil sak, anke over dom Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Anders Wilhelmsen) mot A B C Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (advokat Mads Andenæs) (SEIF) (partshjelper)  Norsk organisasjon for asylsøkere (advokat Anders Christian Stray Ryssdal) (NOAS) (partshjelper)  FNs høykommissær for flyktning...

Samvær etter omsorgsovertakelse

Høyesteretts dom 23. oktober 2017, HR-2017-2015-A, (sak nr. 2017/614), sivil sak, anke over dom I. A (advokat Torhild Holth) mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Tomasz Edsberg) II. B (advokat Øystein Storrvik) mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Tomasz Edsberg)

Rett til fradrag for inngående merverdiavgift ved oppføring av bygg med sikte på utleie

Høyesteretts dom 12. oktober 2017, HR-2017-1948-A, (sak nr. 2017/237), sivil sak, anke over dom I. SPG Ole Deviks vei AS (advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen) mot Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland) II. Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland) mot SPG Ole Deviks vei AS (advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen)

Ansiennitetsberegning ved nedbemanning

Høyesteretts dom 11. oktober 2017, HR-2017-1943-A, (sak nr. 2017/606), sivil sak, anke over dom I A (advokat Bjørn Inge Waage) mot CHC Helikopter Service AS (advokat Jan Fougner), Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO (partshjelper) (advokat Margrethe Meder) II B (advokat Bjørn Inge Waage) mot mot CHC Helikopter Service AS (advokat Jan Fougner), Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO (partshjelper...

Om kjøp av motorer til en rekke nye skip måtte avvises

Høyesteretts kjennelse 10. oktober 2017, HR-2017-1932-A, (sak nr. 2017/136), sivil sak, anke over kjennelse I.M. Skaugen Marine Services Pte Ltd., I.M. Skaugen SE (advokat Svein Eriksrud) mot MAN Diesel & Turbo SE, MAN Diesel & Turbo Norge AS (advokat Henrik Boehlke)

Tomtefeste for foreiningshytter

Høgsteretts dom 15. september 2017, HR-2017-1780-A, (sak nr. 2017/197), sivil sak, anke over dom Bardu Jeger- og Fiskerforening (advokat Einar I. Lohne) mot Statskog SF (advokat Bjørn Terje Smistad)

Tilbakekall av et løfte re integra

Høyesteretts dom 15. september 2017, HR-2017-1782-A, (sak nr. 2017/400), sivil sak, anke over dom Idium AS (advokat Ørjan Salvesen Haukaas) mot Nordisk Utleie AS (advokat Magnus Stray Vyrje)

Erstatning for utgifter ved å fjerne miljøfarlig avfall

Høyesteretts dom 5. september 2017, HR-2017-1690-A, (sak nr. 2016/2433), sivil sak, anke over dom Norsirk AS (advokat Caterina Håland Gaeta) (Rettslig medhjelper: advokat Hege Birkeland Ersdal) mot Øysand Næringspark AS (advokat Ståle Spjøtvold)

Forkjøpsrett og fusjon

Høyesteretts dom 31. august 2017, HR-2017-1664-A, (sak nr. 2017/23), sivil sak, anke over dom Tjelle Eiendom AS (advokat Lars Helge Neergård) mot Astero AS (advokat John Egil Bergem)

Domsmyndighet og lovvalg i Bergen Bunkers-konkursen

Høyesteretts dom 28. juni 2017, HR-2017-1297-A, (sak nr. 2017/445), sivil sak, anke over dom og (sak nr. 2017/474), sivil sak, anke over kjennelse, ING Bank N.V. (advokat Henning Harborg, advokat Peder Alvik Sanengen) mot Bergen Bunkers AS, dets konkursbo (advokat Kristoffer Larsen Rognvik, Rettslig medhjelper: advokat Egil Horstad)

Fastsettelse av grunnlaget for eiendomsskatt på kraftlinjer

Høyesteretts dom 26. juni 2017, HR-2017-1258-A, (sak nr. 2016/1956), sivil sak, anke over dom Hjelmeland kommune, Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (partshjelper) (advokat Caroline Lund) Evje og Hornnes kommune, Hol kommune (advokat Silje Aga Rogan) mot Statnett SF, Energi Norge (partshjelper) (advokat Morten Fjermeros) (Rettslig medhjelper:  advokat Frode A. Innjord)

Åpent anbudssamarbeid forbudt etter konkurranseloven § 10

Høyesteretts dom 22. juni 2017, HR-2017-1229-A, (sak nr. 2015/1026), sivil sak, anke over dom Ski Taxi SA, Follo Taxi SA, Ski Follo Taxidrift AS (advokat Stephan L. Jervell) mot Staten v/Konkurransetilsynet (Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Wennerås)

Skattemessig eigar av kraftverk

Høgsterettsdom 22. juni 2017, HR-2017-1231-A, (sak nr. 2016/2035), sivil sak, anke over dom Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (Regjeringsadvokaten v/advokat Hallvard Gilje Aarseth) Statkraft Energi AS (partshjelper) (advokat Vidar Strømme) Sauda kommune (partshjelper) (advokat Silje Aga Rogan) mot Aktieselskabet Saudefaldene (advokat Erik Thyness) (Rettslig medhjelper: advokat...

Refusjon etter opparbeiding av veg

Høgsteretts dom 7. juni 2017 HR-2017-1125-A, (sak nr. 2016/2077), sivil sak, anke over dom Jessheim Byutvikling AS, Veidekke Industri AS (advokat Sam E. Harris) mot Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Helge Røstum)

Borettslags legalpanterett for felleskostnader

Høyesteretts kjennelse 7. juni 2017, HR-2017-1129-A, (sak nr. 2016/2301), sivil sak, anke over kjennelse Borettslaget Hilland Vardane (advokat Christian Grahl-Madsen) mot Bank Norwegian AS (advokat Elisabeth A.E. Selvik) Codan Forsikring NUF (advokat Chriss Bjorøy)

Søksmålskompetanse i utvisningssaker

Høyesteretts kjennelse 7. juni 2017, HR-2017-1130-A, (sak nr. 2017/160), sivil sak, anke over kjennelse A, B, C, D, E (advokat Runa Nordahl Hæreid) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten  v/advokat Christian Reusch)

Provisjon i mellomannsforhold

Høyesteretts dom 16. mai 2017, HR-2017-971-A, (sak nr. 2016/2248), sivil sak, anke over dom: Yara Marine Technologies AS (advokat Tage Brigt A. Skoghøy) mot Presentwater AS (advokat Amund Bjøranger Tørum)

Om regress hos forsikringsselskapet til skadevaldarane

Høgsterettsdom 15. mai 2017, HR-2017-958-A, (sak nr. 2016/2051), sivil sak, anke over dom Sparebank 1 Skadeforsikring ASA, If Skadeforsikring NUF (advokat Ståle Hovda) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Jardar Aas)

Verdierstatningskrav fra kreditor på grunnlag av gaver mellom ektefeller

Høyesteretts dom 15. mai 2017, HR-2017-959-A, (sak nr. 2017/15), sivil sak, anke over dom I. A (advokat Fredrik Edvardsen) mot Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (advokat Ervin Auren) II. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (advokat Ervin Auren) mot A (advokat Fredrik Edvardsen)

Kompetansen til Arbeidsretten

Høgsterettsdom 20. april 2017, HR-2017-777-A, (sak nr. 2016/1884), sivil sak, anke over dom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Nokas AS (advokat Margrethe Meder) mot Landsorganisasjonen i Norge (LO) (advokat Einar Stueland)

Grensa mellom livs- og dødsdisposisjon

Høgsterettsdom 5. april 2017, HR-2017-716-A, (sak nr. 2016/2156), sivil sak, anke over dom A (advokat Helge Skaaraas) mot B, C (advokat Thormod Bjerkholt)

Utlendingsrett

Høgsterettsdom 17. mars 2017, HR-2017-569-A, (sak nr. 2016/1379), sivil sak, anke over dom A (advokat Dag Holmen), Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) (partshjelper) (advokat Terje Einarsen) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Jørgen Vangsnes)

Oppsigelse i Posten Norge AS kjent ugyldig

Høyesteretts dom 15. mars 2017, HR-2017-561-A, (sak nr. 2016/1619), sivil sak, anke over dom Posten Norge AS (advokat Thomas Talén) mot Kjersti Myrjord (advokat Oddvar Lindbekk)

Erstatning for mangel ved kjøp av leilighet

Høyesteretts dom 9. mars 2017, HR-2017-515-A, (sak nr. 2016/1246), sivil sak, anke over dom Øystein Tveito, Linda Engmo (advokat Oddmund Enoksen) mot Protector Forsikring ASA, Johnny Morten Fredriksen (advokat Jarl R. Henstein)

Skatterett - fradrag for renteutgifter

Høyesteretts dom 15. februar 2017, HR-2017-350-A, (sak nr. 2016/1047), sivil sak, anke over dom Staten ved Sentralkontoret for storbedrifter (Regjeringsadvokaten ved Magnus Schei) mot Rauma Energi (advokat Helge Aarseth)

Omstøtelse i konkurs

Høyesteretts dom 14. februar 2017, HR-2017-370-A, (sak nr. 2016/1182), sivil sak, anke over dom Harald Lauritzen, Ingjerd Linna (advokat Ulf Larsen) mot Obbhult Invest, dets konkursbo (advokat Robert Jensen)

Vrakfjerning og økonomisk oppgjør etter havari i 2007

Høyesteretts dom 9. februar 2017, HR-2017-331-A, (sak nr. 2016/1128), sivil sak, anke over dom I. Staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland) (Rettslig medhjelper: advokat Arne-Martin Sørli) mot Dalnave Navigation Inc. Assuranceforeningen Gard – gjensidig Avena Shipping Company Ltd.         (advokat Kaare Andreas Shetelig) (Rettslig medhjelper: advokat...

Utmåling av ekspropriasjonserstatning for salgsverdi

Høyesteretts dom 9. februar 2017, HR-2017-333-A, (sak nr. 2016/894), sivil sak, anke over dom Staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Karen Mellingen) mot Knut Kirkenes, Marit Taarud Kirkenes, Amund Amundsøn Lo, Axel Petter Kongsli (advokat Jo-Are Aaamodt Brænden)

Aldersdiskriminerte helikopterflygere har ikke krav på erstatning

Høyesteretts dom 30. januar 2017, HR-2017-219-A, (sak nr. 2016/512), sivil sak, anke over dom CHC Helikopter Service AS (advokat Jan Fougner) Norsk Flygerforbund (partshjelper) Helikopter Service AS Flygerforening (advokat Tarjei Thorkildsen) (partshjelper) Næringslivets Hovedorganisasjon (advokat Margrethe Meder) mot Bjørn Nybø Paul Ringheim Arne Bråten Øyvind Friis-Ottesen Anders Auen Olav Vi...

Rettsvern i konkurs for ikke tinglyste eiendomsoverføringer

Høyesteretts dom 5. januar 2017, HR-2017-33-A, (sak nr. 2016/777), sivil sak, anke over dom Forusstranda Næringspark AS (advokat Filip Truyen) (Rettslig medhjelper: advokat Dag Steinvold) mot Sønnichsen AS, dets konkursbo (advokat Hans Ingvald Stensholdt) (Rettslig medhjelper: advokat Stig Berge)

Til toppen