Ansiennitetsberegning ved nedbemanning

Høyesteretts dom 11. oktober 2017, HR-2017-1943-A, (sak nr. 2017/606), sivil sak, anke over dom

I
A (advokat Bjørn Inge Waage) mot CHC Helikopter Service AS (advokat Jan Fougner),
Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO (partshjelper) (advokat Margrethe Meder)

II
B (advokat Bjørn Inge Waage) mot mot CHC Helikopter Service AS (advokat Jan Fougner),
Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO (partshjelper) (advokat Margrethe Meder)

Dommere: Bull, Noer, Arntzen, Berglund, Endresen

To helikopterpiloter fikk ikke medhold i at deres tjenestetid i arbeidsgiverselskapets utenlandske søsterselskaper skulle regnes med da selskapet skulle nedbemanne og benyttet ansiennitet for å avgjøre hvem som skulle sies opp. 

I henhold til tariffavtalen i det norske selskapet skulle en eventuell nedbemanning skje på grunnlag av ansiennitet i selskapet (selskapsansiennitet). Da nedbemanningsprosessen kom, ble det avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstakersiden å holde seg til dette uten tilleggskriterier.

Dermed fikk to helikopterpiloter som tidligere hadde jobbet i søsterselskaper i andre EØS-land, ikke regnet med sin tjenestetid der (konsernansiennitet). De fikk ikke medhold i at dette var i strid med EØS-avtalens regler om fri bevegelighet for arbeidskraft og saklighetskravet i arbeidsmiljøloven § 15-7. 

Dommen gir veiledning om forståelsen av prinsippet om fri bevegelighet for arbeidstakere i EØS-avtalen og saklighetskravet i arbeidsmiljøloven § 15-7.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen