Behandling av farskapssak etter gjenåpning

Høyesteretts dom 17. februar 2017, HR-2017-419-A, (sak nr. 2016/1943), sivil sak, begjæring om gjenåpning

A mot B, C

Dommere: Matheson, Endresen, Bull, Kaasen, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen