Borettslags legalpanterett for felleskostnader

Høyesteretts kjennelse 7. juni 2017, HR-2017-1129-A, (sak nr. 2016/2301), sivil sak, anke over kjennelse

Borettslaget Hilland Vardane (advokat Christian Grahl-Madsen) mot Bank Norwegian AS (advokat Elisabeth A.E. Selvik) Codan Forsikring NUF (advokat Chriss Bjorøy)

Dommere: Webster, Høgetveit Berg, Kallerud, Utgård, Matningsdal

Borettslaget fikk medhold i at legalpantet etter borettslagsloven § 5-20 også dekker krav som oppstår etter at tingretten har tatt begjæringen om tvangsdekning til følge, men bare så langt kravet ikke overstiger 2 G. 

Renter og omkostninger kan dekkes som tilleggskrav etter panteloven § 1-5. 

Etter tvangssalg av borettslagsandel for dekning av borettslagets felleskostnader oppsto det tvist om fordelingen av salgssummen. Enkelte etterstående kreditorer anførte at borettslagets legalpant ikke dekket krav som oppsto etter at tingretten hadde tatt tvangssalgsbegjæringen til følge, og at renter og omkostninger ikke kom i tillegg etter panteloven § 1-5.

Borettslaget på sin side anførte at legalpantet var ubegrenset for krav som var oppstått etter at tingretten hadde tatt tvangssalgsbegjæringen til følge. 

Dommen gir veiledning for beregning av legalpant for felleskostnader etter borettslagsloven.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen