Fradragsrett for inngående merverdiavgift – tilknytning til avgiftspliktig omsetning

Høyesteretts dom 29. september 2017, HR-2017-1851-A, (sak nr. 2017/484), sivil sak, anke over dom

Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud) mot Skårer Syd Holding AS (advokat Cecilie Aasprong Dyrnes)

Dommere: Webster, Høgetveit Berg, Ringnes, Indreberg, Øie

Det ble ikke gitt fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelse av rådgivningstjenester til kjøp av datterselskap som drev merverdiavgiftspliktig omsetning. 

Et holdingselskap kjøpte et datterselskap som eide en fast eiendom. Bygningen ble utleid til merverdiavgiftspliktig virksomhet, og datterselskapet var frivillig registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Holdingselskapet ble senere fellesregistrert med datterselskapet og gjorde fradrag for inngående merverdiavgift på rådgivningstjenester i forbindelse med kjøpet av datterselskapet. Saken reiste særlig spørsmål om det var tilknytning mellom utgiftene og den avgiftspliktige omsetningen. 

Avgjørelsen bidrar til å avklare tilknytningskravet for fradragsrett for inngående merverdiavgift.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen