Gevinst ved salg av tomter fra en bygdeallmenning utløser ikke skatteplikt for allmenningen

Høyesteretts dom 9. november 2017, HR-2017-2125-A, (sak nr. 2017/832), sivil sak, anke over dom,

I.
Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Emberland) mot Lunner Almenning (advokat Jo Are Aamodt Brænden)

II.
Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Emberland) mot Brandbu og Tingelstad Almenning (advokat Jo Are Aamodt Brænden)

Dommere: Kallerud, Indreberg, Normann, Bergh, Tønder

To bygdeallmenninger solgte tomter fra allmenningenes grunn. Staten fikk ikke medhold i at gevinsten ved salg av råtomtene kunne skattlegges på allmenningenes hånd. 

Høyesterett trekker i dommen opp grensene for hvilke inntekter som kommer til beskatning på allmenningenes hånd og hvilke inntekter som beskattes hos dem som har rettigheter i allmenningen.

Les hele avgjørelsen

Til toppen