Samvær etter omsorgsovertakelse

Høyesteretts dom 23. oktober 2017, HR-2017-2015-A, (sak nr. 2017/614), sivil sak, anke over dom

I. A (advokat Torhild Holth) mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Tomasz Edsberg)

II. B (advokat Øystein Storrvik) mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Tomasz Edsberg)

Dommere: Berglund, Endresen, Bårdsen, Høgetveit Berg, Øie

Samvær mellom foreldre og barn etter omsorgsovertakelse ble satt til én time, én gang i året under tilsyn.  

Barnevernet overtok omsorgen for en syv uker gammel gutt, etter at han hadde vært utsatt for grov fysisk mishandling i hjemmet. Foreldrene ønsket fortsatt samvær med gutten som nå var blitt 3 ½ år gammel. Høyesterett la til grunn at det kreves spesielle og sterke grunner for å nekte samvær, også der tilknytningen utover den biologiske er liten. Ut fra formålet med samvær, guttens alder og sårbarhet, ble det fastsatt et minimumssamvær under tilsyn. Fosterforeldrene ble gitt anledning til å være til stede under samvær.  

Dommen har betydning for det rettslige utgangspunktet ved vurderingen av om det skal være samvær mellom foreldre og barn der tilknytningen mellom dem er liten. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen