Høyesterett - straff

Straffutmåling - seksuell omgang

Høyesteretts avgjørelse 8. desember 2017, HR-2017-2327-A, (sak nr. 2017/1737), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Jorild Steindal)

Skade på spedbarn - straffutmåling

Høyesteretts dom 4. desember 2017, HR-2017-2282-A, (sak nr. 2017/1507), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim)

Fangst av snøkrabbe i Smutthullet kan straffes

Høyesteretts dom 29. november 2017, HR-2017-2257-A, (sak nr. 2017/1570), straffesak, anke over dom I. A (advokat Per S. Johannessen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause) II. Arctic Fishing (advokat Oddbjørn Slinning) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause)

Straff for ulovleg hummarfiske

Høgsteretts dom 18. oktober 2017, HR-2017-1978-A, (sak nr. 2017/1268), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Erik Førde)

Kontaktforbud med omvendt voldsalarm

Høyesteretts dom 28. september 2017, HR-2017-1840-A, (sak nr. 2017/867), straffesak, anke over dom A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Nina M. Prebe)

Straff for korrupsjon

Høyesteretts dom 15. september 2017, HR-2017-1776-A, (sak nr. 2017/674), straffesak, anke over dom A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Helene Bærug Hansen)

Grov uforstand i forbindelse med pågripelse

Høyesteretts dom 4. september 2017, HR-2017-1677-A, (sak nr. 2017/696), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Thomas Frøberg) mot A (advokat Lars E. Skotvedt)

Kampfiksing - straffeutmåling

Høyesteretts dom 31. august 2017, HR-2017-1663-A, (sak nr. 2017/822), straffesak, anke over dom I. A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Asbjørg Lykkjen) II. B (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Asbjørg Lykkjen) III. C (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Asbjørg Lykkjen)

Straff for nettovergrep mot mindreårige

Høyesteretts dom 28. juni 2017, HR-2017-1282-A, (sak nr. 2017/391), straffesak, anke over dom A (Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Marte Benedicte Engesli Lysaker)

Straff for barnebortføring til utlandet

Høyesteretts dom 26. juni 2017, HR-2017-1251-A, (sak nr. 2017/434), straffesak, anke over dom A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tore Kulstad)

Straff for brudd på dyrevelferdsloven

Høyesteretts dom 26. juni 2017, HR-2017-1250-A, (sak nr. 2017/508), straffesak, anke over dom A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Monica Krag Pettersen)

Dom om menneskehandel til tvangsarbeid i norske gartnerier

Høyesteretts dom 7. juni 2017, HR-2017-1124-A, (sak nr. 2017/318), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Cecilie Schløsser Møller) B (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Cecilie Schløsser Møller) Bistandsadvokat for de fornærmede (advokat Arne Gunnar Aas)

Straff for omsorgsunndragelse

Høyesteretts dom 16. mai 2017, HR-2017-97-A, (sak nr. 2017/340), straffesak, anke over dom A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Katharina Rise)

Straff og inndragning for ulovlig fiske av kongekrabbe

Høyesteretts dom 11. mai 2017, HR-2017-823-A, (sak nr. 2017/99), straffesak, anke over dom I. A (advokat Geir-Arne Blix Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause)  II. X AS (advokat Geir-Arne Blix Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause)

Hvitvasking i fiktivt faktureringsnettverk

Høyesteretts dom 25. april 2017, HR-2017-823-A, (sak nr. 2016/2293), straffesak, anke over dom A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Jan Eivind Norheim)

Hvitvasking i fiktivt faktureringsnettverk

Høyesteretts dom 25. april 2017, HR-2017-822-A, (sak nr. 2017/24), straffesak, anke over dom A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Jan Eivind Norheim)

Statens ansvar for nødvendige utgifter til forsvarer når tiltalte frifinnes

Høyesteretts kjennelse 7. april 2017, HR-2017-753-A, (sak nr. 2016/2086), straffesak, anke over kjennelse I. Transocean Inc., Transocean Offshore Deepwater Drilling Inc. (advokat Nicolai V. Skjerdal) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik) II. A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik) III....

Kroppskrenkelse ved feiltreff

Høyesteretts dom 30. mars 2017, HR-2017-675-A, (sak nr. 2016/2114), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Nyborg)

Trusler mot aktør i rettsvesenet

Høyesteretts dom 17. mars 2017, HR-2017-568-A, (sak nr. 2016/2152), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jogeir Nogva)

Straff for seksuell omgang ved misbruk av stilling

Høyesteretts dom 17. mars 2017, HR-2017-570-A, (sak nr. 2016/2241), straffesak, anke over dom A (advokat Erling O. Lyngtveit ) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Benedicte Hordnes)

Ungdomsstraff for samleier med barn under 14 år

Høyesteretts dom 16. mars 2017, HR-2017-579-A, (sak nr. 2016/2262), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Anne Cecilie Dessarud)

Begjæring om etterforskningsskritt fra etterlatte

Høyesteretts kjennelse 14. mars 2017, HR-2017-552-A, (sak nr. 2016/1516), straffesak, anke over kjennelse A, B (advokat Erling Hansen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Graff Hartmann)

Forvaring for ung gjerningsperson

Høyesteretts dom 9. februar 2017, HR-2017-290-A, (sak nr. 2016/2191), straffesak, anke over dom I. A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Halvard Helle)

Til toppen