Dom om menneskehandel til tvangsarbeid i norske gartnerier

Høyesteretts dom 7. juni 2017, HR-2017-1124-A, (sak nr. 2017/318), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Cecilie Schløsser Møller)

B (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Cecilie Schløsser Møller)

Bistandsadvokat for de fornærmede (advokat Arne Gunnar Aas)

Dommere: Bårdsen, Høgetveit Berg, Ringnes, Bull, Utgård

To menn ble dømt for å ha utnyttet indiske sesongarbeidere til tvangsarbeid i to gartnerier på Østlandet, og for en del andre alvorlige straffbare forhold.

Straffen ble fengsel i henholdsvis fire år og seks måneder og tre år og to måneder. 

Dommen har betydning for tolkingen av straffelovens forbud mot trafficking til tvangsarbeid. Den gir også veiledning om straffenivået ved slik kriminalitet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen