Grensen mellom seksuell omgang og seksuell handling

Høyesteretts dom 16. mai 2017, HR-2017-968-A, (sak nr. 2017/406), straffesak, anke over dom

A (advokat Nils Christian Nordhus) mot Den offentlige påtalemyndighet (advokat Aina M. Ertzeid)

Dommere: Kallerud, Ringnes, Bull, Endresen, Tønder

Domfelte hadde – som ett av flere seksuelle overgrep – gnidd penis mot ryggen og baken til sin 11 år gamle datter. 

Lagmannsretten hadde korrekt bedømt forholdet som seksuell "omgang" som medfører strengere straff enn om forholdet hadde blitt ansett som seksuell "handling". Det hadde ikke betydning for den rettslige bedømmelsen at datteren hadde på seg truse og nattkjole da overgrepet fant sted. 

Avgjørelsen trekker opp retningslinjer for grensedragningen mellom seksuell omgang og seksuell handling.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen