Kampfiksing - straffeutmåling

Høyesteretts dom 31. august 2017, HR-2017-1663-A, (sak nr. 2017/822), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Asbjørg Lykkjen)

II. B (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Asbjørg Lykkjen)

III. C (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Asbjørg Lykkjen)

Dommere: Endresen, Høgetveit Berg, Bergsjø, Matheson, Matningsdal

Saken gjaldt straffutmåling ved grov korrupsjon og grovt bedrageri der en av de tiltalte inngikk avtale med to medtiltalte fotballspillere om at disse skulle søke å medvirke til tap for sine respektive klubber i to kamper i samme serierunde, og spilte på de resultater han søkte å oppnå ved avtalen med spillerne. 

Hovedmannen, som initierte manipulasjon av kampene, og som ved spill på kampene oppnådde en urettmessig gevinst, ble dømt til fengsel i to år. De to fotballspillerne ble begge dømt til fengsel i ti måneder.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen