Oppheving av lagmannsrettens dom på grunn av manglande domsgrunnar

Høgsteretts dom 26. juni 2017, HR-2017-1246-A, (sak nr. 2017/511), straffesak, anke over dom

A (advokatHalvard Helle) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Per Eirik Vigmostad-Olsen)

Dommarar: Høgetveit Berg, Arntzen, Endresem, Matheson, Øie

Høgsterett oppheva lagmannsrettens dom på grunn av manglande domsgrunnar, då fleire sentrale prov i tingrettens frifinnande dom ikkje var tilstrekkeleg gjort greie for av lagmannsretten.

Dommen gjev rettleiing for krava til domsgrunnar.

Les heile avgjerda

Til toppen