Skade på spedbarn - straffutmåling

Høyesteretts dom 4. desember 2017, HR-2017-2282-A, (sak nr. 2017/1507), straffesak, anke over dom,

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim)

Dommere; Noer, Høgetveit Berg, Bergh, Normann, Tønder

En mann ble dømt til fengsel i sju år for å ha «filleristet» et spedbarn slik at det ble varig skadet, og for ikke å ha sørget for hjelp til barnet etterpå. 

Mannen hadde som følge av frustrasjon holdt rundt datteren på fire uker og ristet henne kraftig i noen få sekunder, uten at jentas hode hadde støtte. Spedbarnet ble påført en alvorlig hjerneskade, i tråd med det som er karakteristisk ved såkalt «shaken baby syndrom». 

Mannen nektet kona å ta barnet til lege, og gikk først med på det etter at hun sa hun ville ta på seg skylden for det som hadde skjedd. Det hadde da gått om lag ett og et halvt døgn.  

Dommen gir veiledning for straffutmålingen ved såkalte risteskader på barn, og for brudd på den hjelpeplikt man har for personer som er skadet og som man har omsorgsplikt for.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen