Straff for seksuell omgang ved misbruk av stilling

Høyesteretts dom 17. mars 2017, HR-2017-570-A, (sak nr. 2016/2241), straffesak, anke over dom

A (advokat Erling O. Lyngtveit ) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Benedicte Hordnes)

Dommere: Arntzen, Webster, Matheson, Bergh, Tønder

En 36 år gammel allmennlege ble dømt til fengsel i 2 år og 6 måneder for å ha skaffet seg seksuell omgang med to pasienter ved misbruk av stilling. Begge pasientene hadde oppsøkt legen for å få hjelp med sine psykiske helseplager, og opparbeidet etter hvert et tillitsforhold til ham. Høyesterett la i skjerpende retning blant annet vekt på at den seksuelle omgangen med den ene pasienten varte i halvannet år, og at kvinnens psykiske helse ble gradvis dårligere i løpet av denne perioden. 

Et mindretall på en dommer mente straffen burde settes til fengsel i 2 år. 

Høyesteretts dom er veiledende for straffutmålingen i tilsvarende saker.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen