Straff for voldtekt i form av kvalifisert seksuell handling med barn under 14 år

Høyesteretts dom 28. juni 2017, HR-2017-1283-A, (sak nr. 2017/412), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Unni Sandøy) mot A (advokat Arild Dyngeland)

Dommere: Bull, Høgeitveit Berg, Ringnes, Webster, Tønder

En 59 år gammel mann ble dømt til fengsel i ett år og seks måneder for å ha berørt en åtte år gammel jentes nakne kjønnsorgan med hånden mens de lå i samme seng. Etter at den nye straffeloven trådte i kraft 1. oktober 2015, skal dette bedømmes som voldtekt når handlingen foretas med et barn under 14 år. Det var ikke utvist noen form for vold eller tvang, men det kreves heller ikke i det nye straffebudet. En dommer stemte for at straffen skulle settes til to år og tre måneder.  

Dommen skjerper straffenivået for slike forbrytelser kraftig i forhold til tidligere, slik det er forutsatt i forarbeidene til den nye straffeloven. Flertall og mindretall tolket disse forarbeidene forskjellig med hensyn til hvor mye straffen skulle skjerpes.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen