Kroppskrenkelse ved feiltreff

Høyesteretts dom 30. mars 2017, HR-2017-675-A, (sak nr. 2016/2114), straffesak, anke over dom

A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Nyborg)

Dommere: Noer, Endresen, Webster, Bull, Bergsjø

Høyesterett opphevet dom i sak om kroppskrenkelse på grunn av mangelfulle domsgrunner. 

En kvinne kastet en vannkoker med glovarmt vann mot en annen kvinne, som hun hadde kranglet med. Hun traff ikke henne, men isteden en annen, som fikk alvorlige brannskader i ansiktet.

Lagmannsretten kom til at gjerningspersonen skulle straffes for forsettlig kroppskrenkelse overfor hun som ble truffet ved en feil og forsøk på forsettlig kroppskrenkelse overfor den hun hadde til hensikt å treffe.

I dommen var det ikke gjort rede for hvorfor retten fant det bevist at kvinnen handlet med sannsynlighetsforsett overfor kvinnen som ble truffet ved en feil. Dommen ble derfor opphevet. 

Dommen gir veiledning for vurderingen av straffbare handlinger som kan karakteriseres som feiltreff.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen