Straffutmåling ved omfattende trakassering av aktører i rettsvesenet

Høyesteretts dom 26. juni 2017, HR-2017-1252-A, (sak nr. 2017/620), straffesak, anke over dom

A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kaia Strandjord)

Dommere: Webster, Ringnes, Kaasen, Falch, Matningsdal

Mann dømt til fengsel i to år og åtte måneder for blant annet intens, vedvarende og systematisk trakassering av aktører i rettsvesenet, jf. straffeloven 2005 §§ 157 og 158 og for å ha oppsøkt eiendommer som var tvangssolgt fra ham og utøvet hærverk mv. der. Han ble ikke idømt konktaktforbud overfor ansatte i Trondheim tinghus jf. straffeloven 2005 § 57. 

Domfelte fikk økonomiske problemer og hans landbrukseiendommer ble tvagssolgt. Han startet deretter med en omfattende sjikanering av en rekke av de aktørene som behandlet sakene hans i rettsvesenet. Han la blant annet ut filmer av de fornærmede på Youtube med krenkende kommentarer, han opprettet hjemmesider hvor det ble lagt ut krenkende tekster, han sendte eposter til og oppsøkte aktørene og opptrådte sjikanerende. For noen av de fornærmede fikk hans opptreden konsekvenser for nattesøvnen og arbeidsevnen. Han oppsøkte også de tvangssolgte eiendommene og blant annet utøvde hærverk. Til tross for omfattende sjikanerende opptreden overfor ansatte i Trondheim tinghus ble han ikke idømt kontaktforbud overfor tinghuset. 

Dommen gir veiledning for straffutmålingen ved motarbeidelse av aktører i rettsvesenet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen