Straffutmåling - seksuell omgang

Høyesteretts avgjørelse 8. desember 2017, HR-2017-2327-A, (sak nr. 2017/1737), straffesak, anke over dom

A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Jorild Steindal)

Dommere: Webster, Normann, Kallerud, Noer, Øie

Straffutmåling for å ha utnytta psykisk utviklingshemming hos ein person til å skaffe seg seksuell omgang

Ein mann blei straffa med fengsel i eitt år og seks månader.

Den domfelte fekk ei lettare psykisk utviklingshemma kvinne til å kle av seg og hadde deretter seksuell omgang med henne. Mellom anna fekk han henne til å ta penisen hans i munnen.

Avgjerda klargjer straffenivået for denne typen lovbrot.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen