Høyesteretts ankeutvalg - straff

Bedrageri i form av å imitere rovviltskader på rein

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 20. desember 2017, HR-2017-2431-U, (sak nr. 2017/1884), straffesak, anke over dom I. A (advokat Trond Pedersen Biti) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Hjallis Bakke, advokat Thomas Hansen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Ankenektelse etter strprl. § 321

Høyesterett ankeutvalgs kjennelse 20. desember 2017, HR-2017-2416-U, sak nr. 2017/2050, straffesak anke over beslutning, A (advokat Erik Bryn Tvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet             

Varetektsfengsling etter pågripelse i utlandet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. desember 2017, HR-2017-2333-U, (sak nr. 2017/2089), straffesak, anke over kjennelse, Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Ben Einar Grundhaug)

Brudd på kontradiksjon ved varetekstfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse 14. november 2017, HR-2017-2145-U, (sak nr. 2017-1946), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Henrik Birkeland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Ankenektelse i sak om skade var voldet av hund

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. november 2017, HR-2017-2090-U, (sak nr. 2017/1747), straffesak, anke over beslutning A (advokat Didrik Tønseth) mot Den offentlige påtalemyndighet

Forholdet mellom straffeloven § 346 og § 351

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 3. november 2017, HR-2017-2079-U, (sak nr. 2017/1768), straffesak, anke over beslutning A (advokat Carl U. Bore) mot Den offentlige påtalemyndighet

Anke nektet fremmet i sak om grov korrupsjon

Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse 30. oktober 2017, HR-2017-2063-U, (sak nr. 2017/1437), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Straffutmåling for vold og bråk på utested

Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse 25. oktober 2017, HR-2017-2012-U, (sak nr. 2017/1675), straffesak, anke over dom A (advokat Eli Johanne Apold) mot Den offentlige påtalemyndighet

Grovt tyveri av fisk

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 9. oktober 2017, HR-2017-1920-U, (sak nr. 2017/1560), straffesak, anke over dom I. A (advokat Jan Erik Teigum) mot Den offentlige påtalemyndighet II.  B (advokat Axel Lange) mot Den offentlige påtalemyndighet 

Anke over domfellelse for bedrageri mv.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. september 2017, HR-2017-1813-U, (sak nr. 2017/1338), straffesak, anke over dom A (advokat Rune Stenstrøm og advokat Rudi Mikal Christensen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Straffesak etter straffeloven 1902 § 219

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 15. september 2017, HR-2017-1792-U, (sak nr. 2017/1474), straffesak, anke over dom A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Avvisning av anke som ikke var mangelfull

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. september 2017, HR-2017-1682-U, (sak nr. 2017/1420), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Christian Flemmen Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet 

Beviskrav i sak om seksuell handling

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 12. juni 2017, HR-2017-1162-U, (sak nr 2017/983), straffesak, anke over dom A (advokat Arve Røli) mot Den offentlige påtalemyndighet

Uaksomt drap ved bilpåkjørsel

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 12. juni 2017, HR-2017-1155-U, (sak nr. 2017/896), straffesak, anke over dom A (advokat Marijana Lozic) mot Den offentlige påtalemyndighet

Domfellelse for grov narkotikaforbrytelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 2. juni 2017, HR-2017-1104-U, (sak nr. 2017/894), straffesak, anke over dom A (advokat Randulf Schumann Hansen) mot Den offentlige mpåtalemyndighet

Frifinnelsesdom for sivilt krav i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs dom 2. juni 2017, HR-2017-1106-U, (sak nr. 2017/775), straffesak, anke over dom A (advokat Christian Wulff Hansen) mot B (advokat Per Ragnar Holter-Andersen)

Vareteksfengsling - Fare for oversoning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. mai 2017, HR-2017-992-U, (sak nr. 2017/881), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Mads Falck Berven) mot Den offentlige påtalemyndighet

Spørsmål om lagmannsretten gikk utenfor ankegjenstanden, bruk av hjelpedokumenter til lagrettens rådslagning og straffutmåling for grove narkotikaforbrytelser

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 19. april 2017, HR-2017-764-U, (sak nr. 2017/235), straffesak, anke over dom I.  A (advokat Ole Petter Drevland) mot Den offentlige påtalemyndighet II. C (advokat Heidi Juritzen) mot Den offentlige påtalemyndighet III. D (advokat Ida Andenæs) mot Den offentlige påtalemyndighet IV. E (advokat Stian Mæland) mot Den offentlige påtalemyndighet V.  F (advokat Hara...

Forholdet mellom inndragning og skatt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. mars 2017, HR-2017-520-U, (sak nr. 2017/520), straffesak, anke over dom A (advokat Tony A. Vangen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Heving av ankesak på grunn av frafalt anke

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. mars 2017, HR-2017-541-U, (sak nr. 2017/381), straffesak, anke over kjennelse Donatas Lukosevicius (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. mars 2017, HR-2017-314-U, (sak nr. 2017/314), straffesak, anke over beslutning A (advokat Elisabeth Myhre) mot Den offentlige påtalemyndighet

Besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. februar 2017, HR-2017-407-U, (sak nr. 2017/324), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Malén Stølen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Drapstrusler

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. februar 2017, HR-2017-373-U, (sak nr. 2017/185), straffesak, anke over beslutning A (advokat Inge Erlend Grøndalen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Tiltale for voldtekt av åtte kvinner

Høyesteretts ankeutvalgs dom 3. februar 2017, HR-2017-271-U, (sak nr. 2017/82), straffesak, anke over dom A (advokat Brynjar Nielsen Meling) mot Den offentlige påtalemyndighet

Fengsling etter utleveringsloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. januar 2017, HR-2017-221-U, (sak nr. 2017/156), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Hans Chr. Nygaard Wang) mot Den offentlige påtalemyndighet

Delvis ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. januar 2017, HR-2017-132-U, (sak nr. 2016/2442), straffesak, anke over beslutning A (advokat Svein Holden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Anke over kjennelse om utlevering

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. januar 2017, HR-2017-89-U, (sak nr. 2016/2387), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Sigurd J. Klomsæt) mot Den offentlige påtalemyndighet

Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. januar 2017, HR-2017-82-U, (sak nr. 2016/2345), straffesak, anke over beslutning A (advokat Arvid Sjødin) mot Den offentlige påtalemyndighet

Til toppen