Anke nektet fremmet i sak om grov korrupsjon

Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse 30. oktober 2017, HR-2017-2063-U, (sak nr. 2017/1437), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Endresen, Webster, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen