Anke over avvisningskjennelse - om forvarers rett til kontradiksjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. mai 2017, HR-2017-928-U, (sak nr. 2017/764), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Jannicke Keller-Fløystad) Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matheson, Bergh, Kaasen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen