Anke over beslutning om ankenektelse forkastet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. mai 2017, HR-2017-1002-U, (sak nr. 2017/681), straffesak, anke over beslutning

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Falch, Bergh, Kaasen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen