Anke over kjennelse om utlevering

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. januar 2017, HR-2017-89-U, (sak nr. 2016/2387), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Sigurd J. Klomsæt) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tønder, Bårdsen, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen