Anke over lagmannsrettens kjennelse i sak om fengsling etter utlendingsloven § 106

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. februar 2017, HR-2017-283-U, (sak nr. 2017/221), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Asle Hesla) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Indreberg, Kallerud, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen