Ankenektelse etter strprl. § 321

Høyesterett ankeutvalgs kjennelse 20. desember 2017, HR-2017-2416-U, sak nr. 2017/2050, straffesak anke over beslutning, A (advokat Erik Bryn Tvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet             

Dommere: Tønder, Matheson, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen