Ankenektelse i sak om skade var voldet av hund

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. november 2017, HR-2017-2090-U, (sak nr. 2017/1747), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Didrik Tønseth) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Endresen, Bergsjø, Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen